ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO

Η εταιρεία «ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΑΤΣΟΥ (G-PACK)» δραστηριοποιείται στο πεδίο: 

“ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙΚΑ, ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ”


   Η «ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΑΤΣΟΥ (G-PACK)» δεσμεύεται να εφαρμόσει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015, ώστε να επιτύχει το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας στα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει. Σε αυτό συνηγορεί και η πολυετή και εξειδικευμένη πείρα στο αντικείμενο.
Αναλυτικότερα, οι στόχοι της «ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΑΤΣΟΥ (G-PACK)» είναι οι ακόλουθοι:

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας η εταιρεία «ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΑΤΣΟΥ (G-PACK)», λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές :

Απώτερος στόχος της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς του και κατά συνέπεια και της Ποιότητας των υπηρεσιών και των προϊόντων που παρέχει η εταιρεία «ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΑΤΣΟΥ (G-PACK)» στους πελάτες της.

Γενική Διεύθυνση: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΤΣΟΣ